De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Cao-partijen in de bouw spraken in juli 2015 af om per 1 januari 2016 een Bouwplaats-ID in te voeren. Op die pas worden gegevens van de drager vastgelegd. Op die manier zijn werkgevers beter in staat om te voldoen aan de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Maar hij dient ook de veiligheid, want je kunt er tin principe ook op zetten welke opleidingen de dragers hebben gevolgd en welke diploma's ze hebben, waaronder VCA- en SOG-diploma's. Mensen zonder pas komen kunnen van bouwplaatsen worden geweerd, hetzij bij de ingang, hetzij via controles op de bouwplaats zelf. In beide gevallen kan de controle online verlopen. Maar de pas is er nog niet.

Ondertussen zitten marktpartijen niet stil, schrijft het sectorblad Cobouw bij de presentatie van een 'whitepaper' over dit onderwerp, in werkelijkheid een grote advertentie van Heras Mobile Fencing & Security. De oplossing die daarin wordt omschreven stelt bedrijven weliswaar in staat om 'realtime' bij te houden wie er op het terrein is en wie niet, maar heeft zo te zien niet alle voordelen van de Bouwplaats-ID. Evengoed is de voortvarendheid van Heras aanleiding om na te gaan hoe het er voorstaat met de pas zoals cao-partijen die hebben bedoeld. Daarvoor gaan we te rade bij de Stichting Bouwplaats-ID, die de opdracht heeft gekregen om het systeem te ontwikkelen, in te voeren en te beheren.
Woordvoerder Jeroen Rycken stelt ons gerust: er is wel sprake van uitstel, maar niet van afstel. "Cao-partijen waren eerst zelf aan de slag gegaan, maar met de komst van de Stichting Bouwplaats-ID ligt het in één hand." De Stichting buigt zich nu over de functionaliteiten die de pas moet hebben, en raadpleegt daarvoor bedrijven. In de eerste helft van 2018 maakt ze bekend wat de invoerdatum wordt. Over partijen als Heras Fencing & Security zegt Rycken: "We zijn geen concurrenten." De Stichting, zo licht hij toe, is bereid om met iedereen samen te werken.

Hans Crombeen van FNV Bouw bevestigt dat de bonden vrede hebben met het uitstel. Hij heeft er geen moeite mee als we opperen dat de zaak misschien is onderschat. "Het is écht ingewikkeld, al was het maar omdat de privacywetgeving tussentijds is aangescherpt. Ook het aantal dragers zal groter zijn dan eerder gedacht, niet alleen werknemers en zzp'ers van aannemers, maar ook van derden. Er zullen viertot vijfhonderdduizend passen nodig zijn. Ook wij willen dat de introductie heel zorgvuldig gebeurt, zodat het in een keer goed is. Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken, zeggen ze wel eens, en hiervoor geldt hetzelfde."