De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

In 2016 was er een piek in het aantal mensen met longvlieskanker (maligne mesothelioom) die voor een schadevergoeding aanklopten bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dit staat in het jaarverslag van het IAS. Meestal zijn het er 500 per jaar, vorig jaar waren het er 580. Dat is het hoogste aantal sinds 2008, het jaar waarin de betreffende regeling werd ingevoerd. Het nieuws was voor de Tweede Kamer aanleiding om stil te staan bij het lot van deze slachtoffers, wier aantal in werkelijkheid hoger ligt. Hun kwaal kan lang sluimeren, maar als de diagnose eenmaal gesteld is, leven ze gewoonlijk nog maar een of twee jaar. En soms nog maar maanden of weken.

De hele Kamer vindt dat ze in die tijd zo weinig mogelijk zorgen moeten hebben over de compensatie waarop zij recht hebben. Het IAS zet zich daarvoor in door te bemiddelen tussen slachtoffers enerzijds en (ex-)werkgevers en verzekeraars anderzijds. Ze stelt zich ten doel om in 125 werkdagen tot een oplossing te komen, maar in 2016 lag het gemiddelde onder de 90 dagen. In 2016 is 85 procent van alle tegemoetkomingen aan asbestslachtoffers bij leven verstrekt.

Goed nieuws, vond de Tweede Kamer. Maar die had wel moeite met het feit dat sommige slachtoffers alleen een tegemoetkoming van de overheid ontvangen, en geen volledige schadevergoeding door de veroorzaker. Juridische geschillen daarover kunnen lang duren. De hele Tweede Kamer vond dat asbestslachtoffers niet zouden moeten worden geconfronteerd met verjaring. Een verjaringstermijn van dertig jaar lijkt lang, maar het kan decennia duren voor de ziekte tot een diagnose leidt. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) was dat met de Kamer eens, al waarschuwde ze dat het buiten werking stellen van een verjaringstermijn geen kleinigheid is. Ze verwees naar het feit dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al met alle betrokkenen in overleg is en dat hij daarvan "kort na de zomer" verslag zal doen.