De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

De VVVF, brancheorganisatie in de verf- en drukinktindustrie, heeft een eigen veiligheidssysteem ingevoerd. Om te zorgen dat het geen papieren tijger wordt, lanceert de vereniging dit najaar een buddysysteem.

De VVVF sloot zich in 2012 aan bij het landelijke programma Veiligheid Voorop (zie ook pagina's 12 en 13). Bij de organisatie zijn vier BRZO-bedrijven aangesloten, maar de achterban bestaat toch vooral uit middelgrote en kleine bedrijven die niet onder het betreffende Besluit vallen. Dit gemengde karakter van de vereniging verklaart waarom een VVVFExpertteam Veiligheid Voorop een branchespecifiek veiligheidsbeheersysteem heeft opgezet. Op deze manier, zo is de hoop, komt de kennis die de BRZO-leden over veiligheid hebben ook bij de MKB-achterban terecht.

Daarvoor is natuurlijk wel nodig dat er uitwisseling plaatsvindt. Vandaar het buddysysteem, dat de komende maanden wordt uitgerold. VVVF-lidbedrijven die daar prijs op stellen, worden bezocht door een "veiligheidsmaatje" uit het VVVF-Expertteam Veiligheid Voorop. Aan de hand van een safety checklist vindt er een gezamenlijke ronde door het bedrijf plaats, en wordt er stilgestaan bij aspecten van het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem en bij de arbocatalogus. Na het bezoek ontvangt het bedrijf een kort verslag met aanbevelingen.

Het VVVF-veiligheidsbeheersysteem is opgebouwd rond zeven elementen en bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van het personeel en contractors. Daarnaast bevat het de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, de controle op operationele beheersing, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen in bijvoorbeeld de processen of opslagplaatsen, de planning voor noodsituaties, de monitoring van de veiligheidsprestaties en de audit en beoordeling hiervan. Het veiligheidsbeheersysteem is zo opgezet dat bedrijven er specifieke onderwerpen uit kunnen halen die voor hen van belang zijn.