De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

De (petro)chemische industrie en de overheid willen de veiligheid in de sector significant gaan verbeteren. Dat is het doel van het programma "Duurzame veiligheid 2030". Een van de vijf pijlers onder het programma heet "Duurzaam asset management". Daarvoor worden nu voorstellen uitgewerkt die wel eens veel impact zouden kunnen krijgen voor de manier waarop er wordt gewerkt.

Chemie Magazine bericht dat het programma een uitvloeisel is van een meeting die in september 2016 plaatsvond bij VNO-NCW. Er waren 45 beslissers uit de sector, wetenschappers en ambtenaren. Volgens programmamanager Saskia Raas (ministerie van Infrastructuur en Milieu) is het risicomanagement in de chemie nog te veel op incidenten gebaseerd. Nederland kenmerkt zich door veel (petro)chemie op een klein en dichtbevolkt oppervlak, en dat geeft de industrie de verantwoordelijkheid om veel meer naar de lange termijn te kijken.

Het programma kent vijf pijlers, waarvan de meeste nogal abstracte namen dragen. Dat geldt niet voor de pijler die het eerst wordt aangepakt, duurzaam asset management. Het ziet ernaar uit dat het programma meer vaart gaat brengen in de introductie van nieuwe technologieën voor inspectie en onderhoud, zoals robots en drones. Bedrijven kunnen hierbij een beroep doen op de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid BRZO-sector. Raas zegt er in Chemie Magazine wel bij dat ze graag meer individuele bedrijven bij het programma zou verwelkomen.