De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

In 2015 kwamen er bij de Inspectie SZW iets meer meldingen van ongevallen en andere signalen over arbeidsomstandigheden binnen. De dienst denkt dat die lichte stijging het gevolg is van toegenomen productie in sectoren met relatief veel risico's, met name bouw en industrie, en ook wel de handel. Iets anders wat meespeelt, is dat in 2013 de boete voor niet-melden is verhoogd tot 50 duizend euro. Het aantal ongevalsmeldingen is met 5 procent verhoogd, terwijl het aantal onderzoeken dat daarop volgde juist met 3 procent is gedaald. De toename van het aantal ongevalsmeldingen komt vooral voor rekening van ongevallen die niet gemeld hoeven te worden, zegt de dienst.
Naar verhouding gebeuren de meeste ongevallen in de bouw, bij waterleidingbedrijven en in het afvalbeheer. 18 procent van de slachtoffers is uitzendkracht, wat betekent dat zij naar verhouding (veel) grotere risico's lopen.

Afgekeurde liften
De meeste klachten die de ISZW ontvangt gaan over de inrichting van arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld valgevaar) en gevaarlijke stoffen of biologische agentia. Andere onderwerpen zijn arbeidstijden, arbeidsmiddelen, arbozorg en en de organisatie van de arbeid. Tot die laatste categorie behoren ook klachten over psychosociale arbeidsbelasting. Het aantal geregistreerde klachten over de Warenwet is vervijfvoudigd, van 62 in 2014 naar 301 in 2015. De dienst zegt dat deze opvallende stijging verband houdt met het feit dat certificerende instellingen (cki’s) anders omgaan met de registratie van meldingen over afgekeurde liften. In 2014 berichtten we dat de Inspectie SZW veel kritiek had op de betreffende cki's. Ze vond dat hun onafhankelijkheid "te veel onder druk" stond.

Verontrustend
Cijfers over 2016 ontbreken nog, maar de dienst waarschuwt dat de eerste helft van dat jaar een forse stijging toonde van het aantal te onderzoeken klachten en ernstige arbeidsongevallen. Het aantal ernstige ongevallen steeg met 16 procent en het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56 procent, vergeleken met de eerste helft van 2015. Dat heeft al geleid tot een bijstelling van de activiteiten van de Inspectie SZW. Er loopt een "verdiepend onderzoek" naar de oorzaken. De minister houdt de Tweede Kamer op de hoogte.