De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Opdrachtgevers zijn steeds nadrukkelijker in beeld als het gaat om hun verantwoordelijkheid voor veilig werken. Zo gelden sinds 1 januari hogere boetes voor opdrachtgevers in de bouw die deze verantwoordelijkheid onvoldoende waarmaken.
Op verzoek van minister Asscher (SZW) heeft TNO onderzocht wat opdrachtnemers hierover te melden hebben, en wel in vier sectoren: bouw, chemie, metaal en thuiszorg.

Winst te behalen
In de metaal leven de minste klachten over de betrokkenheid die opdrachtgevers tijdens de uitvoering van projecten laten zien bij de veiligheid. In de thuiszorg de meeste. Bouw en chemie zitten daar tussenin. De meeste winst is te behalen als het gaat om de aandacht van opdrachtgevers voor tijdsdruk en planning.
Dat geldt ook voor de ontwerpfase van opdrachten. Iets meer dan de helft van de opdrachtnemers is tevreden of redelijk tevreden over de eigen betrokkenheid in die fase, als het om zaken als budget en planning gaat. Maar in die fase wordt weinig vastgelegd over veilig en gezond werken. Opdrachtnemers denken dat het 60 procent uitval zou kunnen schelen als dat wel gebeurt.
Per saldo is 56 procent van de opdrachtnemers tevreden en 5 procent helemaal niet. De resterende 39 procent denkt dat het de goede kant opgaat. De twee groepen die (nog) niet tevreden zijn, vinden dat opdrachtgevers geld belangrijker vinden dan veilig en gezond werken, er geen belang bij zien, of er onvoldoende verstand van hebben. Maar volgens de onderzoekers zijn deze respondenten ook minder positief over gezond en veilig werken in hun eigen bedrijf. Minister Asscher meldde in een toelichting dat bijna de helft van de opdrachtnemers, vooral grotere, in het verleden wel eens besloten heeft om niet meer met een bepaalde opdrachtgever in zee te gaan om redenen die met veiligheid te maken hebben.

Gericht beleid
De Inspectie SZW richt zich de komende drie jaar nadrukkelijker op de rol van opdrachtgevers. Informatie over dit onderwerp is bijeengebracht op www.arboportaal.nl. Sommige sectoren doen zelf ook het nodige, vindt minister Asscher. Hij noemt initiatieven als Veiligheid Voorop (chemie), 5xbeter (metaal) en de governance code veiligheid in de bouw als positieve voorbeelden. Bouwend Nederland heeft, met steun van SZW, handreikingen gepubliceerd voor kleine en grote opdrachtgevers.

Het TNO-rapport draagt de titel "Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken".