De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Op 26 mei 2016 gebeurde er een ernstig ongeluk bij de bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw in Den Haag.
Tijdens hijswerkzaamheden kwamen twintig steigerdelen los, zestig meter boven de grond. Een deel kwam buiten het bouwterrein terecht. Een voorbijganger werd dodelijk getroffen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die hierover onlangs een rapport uitbracht, vestigt er de aandacht op dat alle betrokkenen maandenlang serieus naar risico's hadden gekeken, en dat de gemeente Den Haag bij dit onderwerp beleidsregels hanteert waarmee ze landelijk vooroploopt. Die regels zijn gevolgd.

Daarnaast waren er aanvullende maatregelen genomen buiten de afgesproken hijszone, zoals het tegenhouden van verkeer. Het punt was alleen dat de steigerdelen veel verder van het gebouw neerkwamen dan gedacht, twee keer zo ver als de afstand van het gebouw tot het bouwhek. Met andere woorden: toepassing van de ter plaats geldende hijsregels, hoe vooruitstrevend die ook waren, is onvoldoende gebleken om de omgeving te beschermen.

De OvV adviseert dat de minister voor Wonen en Rijksdienst samen met de bouwsector de risico's van vallende objecten in beeld gaat brengen, en dat de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht vervolgens een nieuwe landelijke richtlijn opstelt. De verantwoordelijkheid voor omgevingsveiligheid rust dan niet meer uitsluitend op de schouders van het uitvoerend team op de bouwplaats. Er is op stedelijke locaties altijd spanning tussen veiligheid en bereikbaarheid, maar er moet voldoende marge in de richtlijn zitten. Aan bouwers de taak om te controleren of arbeiders de regels begrijpen en naleven.

Het OvV-rapport heet " ‘Hijsen in het hart van de stad: Ongeval bouwplaats Rijnstraat".