De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Met ingang van dit nummer vindt u achterin VCA Actueel een nieuwe rubriek, Leerzame verhalen.

De rubriek heet zo omdat elke aflevering gaat over lessen die we kunnen trekken uit een database met analyses van werkelijk gebeurde ongevallen. Die analyses zijn het verhaal achter de kale ongevalsstatistieken en maken het mogelijk om conclusies te trekken over te nemen maatregelen. De database heet Storybuilder en wordt bijgehouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Storybuilder bevat analyses van ruim 27 duizend ongevallen die zijn onderzocht door de Inspectie SZW. Deze rubriek laat u daarvan meeprofiteren, in behapbare afleveringen.

We vinden deze rubriek een leerzame aanvulling op de rest van de inhoud van VCA Actueel, waarin we het vooral hebben over preventiebeleid. De verhalen uit Storybuilder herinneren ons aan de redenen waarom preventiebeleid zo belangrijk is. Ze gaan over al die kleine hoekjes waarin ongevallen altijd weer blijken te zitten.

Storybuilder werkt met vaste componenten, ontleend aan het ‘bowtie'- of vlinderdasmodel. De centrale gebeurtenis is in dit model het (bijna-)ongeval: ‘wat is er gebeurd’. Aan de ene kant zijn er de gebeurtenissen die vooraf gingen aan het ongeval, en aan de andere kant gebeurtenissen van daarna. Aan beide kanten zijn er barrières mogelijk die het ongeval kunnen voorkomen of de gevolgen beperken. De directe oorzaken gaan over het falen van zulke barrières en geven antwoord op de vraag ‘hoe kon het gebeuren’. De achterliggende oorzaken geven antwoord op de vraag ‘waarom is het gebeurd’. StorybuiIder werpt licht op de vraag welke maatregelen ontbreken of falen. Doordat er zo veel (ernstige) ongevallen in de database zitten, is het mogelijk om harde conclusies te trekken over risico‘s waar we extra alert op moeten zijn.

Feiten en cijfers over specifieke sectoren zijn te vinden in factsheets op www.rivm.nl/veiligwerken