De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

De verf- en inktindustrie is sinds november bezig met de campagne VeiligmetVerf. Wie een account aanmaakt, kan direct bij de informatie die nodig is om verfproducten veilig te verwerken. De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers goed te instrueren over de maatregelen die ze moeten nemen. De schildersbranche werkt echter met een groot en veranderlijk aanbod van ingewikkelde stoffenmengsels. De Europese regelgeving voor het werken met gevaarlijke stoffen (REACH) verplicht fabrikanten en handelaren om hun producten te voorzien van Veiligheidsinformatiebladen (VIB‘s). Maar die kunnen in het geval van verfproducten dermate ingewikkeld en omvangrijk zijn, dat wezenlijke informatie de doelgroep - de schilders en hun werkgevers - niet bereikt. Wie een account neemt op VeiligmetVerf ontvangt bij eerste aankoop van een product het bijbehorende VIB. Dat was al geregeld (leveranciers hebben een ‘brengplicht’), maar het account zorgt dat het gratis en automatisch gebeurt.


Belangrijker is dat zo'n account ook de mogelijkheid biedt om de VIB‘s van alternatieven te downloaden. De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) ontwikkelde dit systeem in samenwerking met de Vereniging van Verfgroothandelaren (VVVH) en OnderhoudNL. Hoeveel schilders inmiddels een account aanmaakten, kan de VVVF op dit moment niet zeggen. Eerder ontwikkelde de VVVF samen met Arbouw een pictogrammensysteem. De Inspectie SZW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben sinds augustus een site (www.vib-check.nl) waarmee afnemers kunnen controleren of de VIB‘s van leveranciers de wettelijk voorgeschreven informatie bevatten. Ook is de ISZW in augustus begonnen met strengere controles op de aanwezigheid van VIB‘s.


Meer informatie: www.veiligmetverf.nl