De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Sinds 1 januari mogen steigermonteurs alleen nog met een geldig certificaat of diploma aan het werk. De basis daarvoor is gelegd in 2014, toen een nieuwe Richtlijn Steigers werd ingevoerd. Bij de uitvoering werkt de Vereniging van Steiger- Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) samen met de SSVV. Monteurs en voormannen steigerbouw moeten hun vakbekwaamheid aantonen met hetzij een diploma mbo 2 of 3, hetzij met een persoonscertificaat dat is geregistreerd in het Centraal Diploma Register van de SSVV. De Richtlijn Steigers is door de branche zelf ontwikkeld, nadat de overheid eind jaren negentig stopte met de uitgeven van Veiligheidsbladen en P-bladen. De eerste versie, die in 2008 verscheen, was nog vooral bedoeld voor de civiele wereld. De nieuwe is opgesteld in nauwe samenwerking met een werkgroep van de VNCI, de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. Tegenwoordig deelt de VSB de verantwoordelijkheid ervoor met Bouwend Nederland. Dit geldt ook voor de in 2015 geïntroduceerde Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

VCA Actueel besteedde aandacht aan de Richtlijn Steigers in september 2013 (Steigerbouwers profileren zich als specialisten).
Voor actuele informatie: www.richtlijnsteigers.nl