De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Bedrijven nemen in 2016 meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Dat kan te maken hebben met economische ontwikkelingen. Het niveau ligt nog wel lager dan in 2007. Internationaal doet Nederland het niet slecht als het om arbeidsveiligheid gaat.
Dit blijkt uit de in december gepubliceerde Arbobalans 2016, een uitgave van TNO.


Met 'maatregelen' wordt hier bedoeld: een contract hebben met een arbodienst, het voeren van ziekteverzuimbeleid, aanwezigheid van een preventiemedewerker, overleg met werknemers over het arbobeleid, en voorlichting geven. De mate waarin zulke maatregelen worden aangetroffen, varieert van 45 procent (aanwezigheid van een risico-inventarisatie & evaluatie) tot 75 procent (contract met een arbodienst, voorlichting). Omdat de meeste werknemers in grote bedrijven werken, die hier meer aan doen, bereiken deze arbomaatregelen tot 96 procent van alle werknemers.
De Arbobalans geeft ook cijfers over arbeidsongevallen met letsel, lichamelijk of geestelijk. In 2015 betrof het 211 duizend werknemers, ofwel 3 procent van alle werknemers van 15 tot 75 jaar. In 11 procent van de gevallen was het letsel blijvend. In de periode 2005-2013 is de kans op een arbeidsongeval met verzuim gedaald met 13,5 procent.

Internationaal
Werkenden in Nederland, stellen de onderzoekers, staan minder bloot aan arborisico‘s dan in de rest van Europa. Agressie en geweld zorgen in ons land echter juist vaker voor arbeidsongevallen, vooral in de dienstensector.
Als we kijken naar het aantal arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim scoort Nederland slechts licht beter dan het EU-gemiddelde, met 1400 gevallen per 100 duizend werknemers, tegen 1600 gemiddeld. Daarbij tekenen de onderzoekers aan dat de cijfers slecht vergelijkbaar zijn, onder meer omdat sommige landen duidelijk minder rapporteren dan andere. Dat euvel speelt een veel kleinere rol als het om dodelijke arbeidsongevallen gaat. En dan blijkt dat Nederland met één dodelijk arbeidsongeval per 100 duizend werknemers de beste van de klas is. Het EU-gemiddelde ligt op 2,2 - meer dan twee keer zo hoog.

Beroepsziekten
Ruim 3 procent van alle werknemers in Nederland zegt in 2014 een beroepsziekte te hebben opgelopen die is vastgesteld door een arts. In 2013 stierven naar schatting ruim 4100 mensen aan een beroepsziekte, van wie ruim driekwart na hun pensioen.
Bij het samenstellen van de tweejaarlijkse Arbobalans werkt TNO samen met het CBS, het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun van het ministerie van SZW. De editie van 2016 staat extra stil bij zzp’ers.