De laatste editie van VCA Actueel verscheen in december 2017

Meer informatie over VCA

www.vca.nl

Naar de SSVV

 

Naar de uitgever

 

Leerzame verhalen

Deze rubriek gaat over ernstige arbeidsongevallen. Ongevallen die zijn onderzocht door de Inspectie SZW. RIVM heeft deze ongevallen geanalyseerd en opgeslagen in een database: Storybuilder. De informatie over ruim 27.000 ernstige ongevallen biedt inzicht in directe en achterliggende oorzaken. Ook helpt de informatie bij het inzetten van de juiste maatregelen om ongevallen te voorkómen of de gevolgen ervan te beperken. In iedere editie staat een verhaal over een ongeval centraal. Deze keer:

Een val van een bewegend werkplatform: een heftruck


Wat is er gebeurd?
Uit het ongevalsonderzoek van de inspectie bleek dat het mis ging door de werkmethode en de keuze van het arbeidsmiddel. Tevens faalde de bevestiging van de werkbak. Daarnaast maakte de bestuurder van de heftruck een bedieningsfout.

Waar ging het mis?
Het slachtoffer verloor grip op de vloer en gleed uit.

Hoe kon het gebeuren en waarom ging het mis?
De medewerkers in dit voorbeeld gebruikten de verkeerde werkwijze. De laadbak was niet ingericht en gemonteerd als een werkbak en voldeed niet aan de gestelde veiligheidseisen. De medewerkers werden niet gewezen op de verkeerde werkmethode omdat er geen toezicht was vanwege onvoldoende beschikbaarheid van mensen. Bovendien bleek het bedrijf onvoldoende aandacht te besteden aan het risicobewustzijn van medewerkers. De bedieningsfout van de bestuurder van de heftruck werd veroorzaakt door onvoldoende alertheid en motivatie.
Dit voorbeeld laat zien dat verschillende achterliggende oorzaken leidden tot dit ongeval. De medewerkers wisten dat de door hen gebruikte methode niet was toegestaan. Toch kozen ze ervoor het werk op deze manier te doen. Een maatregel om dit ongeval te voorkomen is om te zorgen voor voldoende mensen om toezicht te houden én medewerkers meer bewust te maken van de risico’s bij het werk.


Feiten en cijfers
Op basis van de analyse van alle ongevallen met heftrucks kan de volgende top 10 gemaakt worden met aandachtspunten die ongevallen kunnen voorkomen.

  1. Bekijk de infrastructuur: de lay-out, de scheiding van de rijpaden voor heftrucks van de paden voor voetgangers. Is er voldoende manoeuvreerruimte voor de heftrucks, zijn er goede zichtlijnen en is de conditie van het rijvlak goed?
  2. Is de rijvaardigheid van de bestuurder gewaarborgd?
  3. Hoe staat het met de zichtbaarheid van de voetganger voor de bestuurder: is er geen belemmering door lading, geen dode hoek, en dragen de voetgangers in gevaarszone reflecterende kleding?
  4. Kun je actief voetgangers weren uit de zones met deze voertuigen?
  5. Hoe staat het met de zichtbaarheid en hoorbaarheid van het voertuig voor de voetganger?
  6. Locatie/positie van de persoon op het voertuig (niet meerijden op lepels, geen uitstekende lichaamsdelen, etc.)
  7. Worden er veilige werkmethodes bij werken op hoogte toegepast, zoals niet op de lepels staan?
  8. Hoe staat het met de aanwezigheid en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen op het voertuig zoals veiligheidsgordels, en kantelbeveiliging?
  9. Is de lading goed bevestigd, zodat deze er niet af kan vallen?
  10. Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat een stilstaande heftruck in beweging komt? Bijvoorbeeld een parkeerrem en het verwijderen van de sleutels uit het contactslot?